Jaskra – Leczenie / Zabieg

Jaskra jest chorobą, której nie da się całkowicie wyleczyć, jednak współczesna okulistyka oferuje metody pozwalające na znaczne spowolnienie lub nawet zatrzymanie procesu chorobowego na etapie jego wykrycia. Dlatego dla zachowania widzenia tak ważna jest profilaktyka jaskry i regularne badanie wzroku pozwalające wykryć zmiany chorobowe zanim jeszcze pojawią się wyraźne ubytki w polu widzenia. Od prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki i od stopnia zaawansowania jaskry zależy wybór odpowiedniej metody leczenia.

Leczenie farmakologiczne jaskry

Metody stosowane w leczeniu jaskry, to zarówno metody farmakologiczne, jak i leczenie operacyjne, w tym tradycyjna chirurgia i nowoczesne zabiegi laserowe. Ponieważ nie da się cofnąć istniejących uszkodzeń w obrębie nerwu wzrokowego, celem leczenia jest spowolnienie postępu choroby, lub jej całkowite zatrzymanie.

Przy leczeniu farmakologicznym uwaga koncentruje się na przyczynie wystąpienia uszkodzeń w obrębie nerwu wzrokowego, to jest na zaburzeniach w przepływie płynu wewnątrzgałkowego. Leki mogą obniżyć jego produkcję lub poprawiać wydostawanie się go do krwioobiegu. Zwykle podawane są one w formie kropli do oczu, jednak technika zakrapiania jest nieco inna, gdyż nie wystarczy działanie powierzchowne – leki muszą przeniknąć do wnętrza gałki ocznej.

Wśród leków wyróżniamy beta-blokery, które obniżają produkcję płynu wewnątrzgałkowego, ale również zmniejszają jego wydostawanie się z gałki ocznej; inhibitory anhydrazy węglanowej i sympatykomimetyki, które także zmniejszają ilość cieczy w oku, a zarazem ciśnienie wewnątrzgałkowe. Prostagladyny z kolei zmniejszają ciśnienie ułatwiając odpływ nadmiaru płynu z oka. Pilokarpina stosowana jest w ostrych atakach zamknięcia kąta przesączania.

Przy stosowaniu kropli przeciwjaskrowych trzeba uważać na skutki uboczne i zawsze informować okulistę o podrażnieniu gałki ocznej, zaczerwienieniu, pieczeniu, czy rozmazanym widzeniu.

Chirurgiczne leczenie jaskry – ile kosztuje operacja jaskry?

Zabiegi chirurgiczne i laserowe w leczeniu jaskry także mają na celu przede wszystkim usprawnienie odpływu nadmiaru cieczy z gałki ocznej, czyli wyeliminowanie czynnika uszkadzającego nerw wzrokowy.

Zabiegi laserowe takie jak irydoplastyka laserowa oraz irydotomia laserowa dotyczą interwencji w obrębie tęczówki i polegają na wykonaniu nacięć w mechaniczny sposób otwierających kąt przesączania. Z kolei selektywna trabekuloplastyka laserowa to zabieg na samym kącie przesączania. Jest to bardzo precyzyjna technika laserowa, bezpieczna i o szczególnie krótki czasie trwania zabiegu. Wykorzystuje ona laser o niskiej energii impulsu i umożliwia udrożnienie odpływu cieczy z oka. Zabieg można wykonywać wielokrotnie. Ceny operacji jaskry mogą się różnić w zależności od jakości i zaawansowania urządzeń w danym ośrodku okulistycznym, a także od wiedzy i kompetencji lekarzy.

Interwencje chirurgiczne ograniczone są do nagłych przypadków, kiedy niezbędne jest szybkie umożliwienie wypływu cieczy z oka. Trabekulektomia polega na wycięciu fragmentu kąta przesączania, a kanaloplastyka poszerza kanał Schlemma, znajdujący się wewnątrz kąta przesączania. Można także założyć stenty poszerzające drogi odpływu cieczy. Ten ostatatni typ zabiegu staje się coraz popularniejszy z uwagi na małą inwazyjność, dużą skuteczność i możliwość powtarzania. W szczególnych przypadkach konieczne może być usunięcie zbyt dużej soczewki (zaćmy), uciskającej na drogi odpływu płynu z gałki ocznej i zastąpienie jej sztuczną soczewką.

Najnowszą alternatywą dla trabekulektomii jest wszczepianie implantów Ex-Press Mini Shunt albo I-Stent. Jest to operacja łatwiejsza do przeprowadzenia, wiąże się też z mniejszym ryzykiem powikłań pooperacyjnych. Ta niewielka, 3 mm długości zastawka, pozwala obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe w jaskrze z otwartym kątem przesączania. Umożliwia odpływ płynu z wnętrza oka, ale w odróżnieniu od operacyjnego otwarcia kąta przesączania pozwala na lepszą kontrolę natężenia przepływu. Zabieg trwa od 20 do 45 minut.