Cukrzycowy obrzęk plamki


Spis treści


Cukrzycowy obrzęk plamki (lub inaczej makulopatia cukrzycowa, DME) i retinopatia cukrzycowa to choroby oczu ściśle związane z samą cukrzycą. Wystąpienie cukrzycowego obrzęku plamki jest uzależnione od czasu trwania cukrzycy i jest to zwykle powikłanie istniejącej retinopatii cukrzycowej. Obrzęk plamki w przebiegu cukrzycy występuje na skutek niedokrwienia plamki i wysięku. Zarówno podniesiony, jak i obniżony poziom cukru we krwi oraz stres oksydacyjny powodują uszkodzenie naczyń krwionośnych w centralnej części siatkówki, co z kolei prowadzi do zniszczenia bariery krew-siatkówka i przenikania płynu i elementów krwi z naczyń do siatkówki. Jeśli schorzenie nie zostanie dostrzeżone we wczesnej fazie na kontrolnej wizycie okulistycznej, chorzy zgłaszają się do okulisty z powodu znacznego spadku ostrości wzroku i zamazanego widzenia.

Cukrzycowy obrzęk plamki jest bardzo poważnym powikłaniem hiperglikemii, jak i wahań stężenia glukozy we krwi. Dotyka zmianami chorobowymi te punkty oka, które są dla człowieka szczególnie ważne. To rejony związane między innymi z czytaniem czy widzeniem kolorów.

 

Objawy

Cukrzycowy obrzęk plamki związany jest z siatkówką oka, podobnie jak AMD, czyli schorzenie siatkówki związane z wiekiem. Widoczny jest jako obrzęk lub fragment uniesienia siatkówki na dnie oka. Objawy to spadek ostrości widzenia i falowanie się prostych linii. Są to najczęstsze pierwsze oznaki, które powinny skłonić do wizyty u okulisty. W późniejszym okresie może się także pojawić zniekształcenie zarysów przedmiotów, a także czarna plama przed okiem widziana na stałe. Ta nieleczona lub zbyt późno wykryta przypadłość jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u cukrzyków.

 

Diagnostyka

Ponieważ cukrzycowy obrzęk plamki jest bardzo niebezpieczny, najważniejszą kwestią jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie choroby. Narażone są na nią wszystkie grupy wiekowe, tak więc szczególnie osoby młode nie powinny bagatelizować niepokojących symptomów.

Diagnostyka cukrzycowego obrzęku plamki może być przeprowadzona na kilka sposobów. Podstawowym badaniem jest OCT i AngioOCT plamki siatkówki. Koherentna tomografia optyczna pozwala wykryć nie tylko wczesne stadium choroby, ale również monitorować jej postęp oraz postęp leczenia. W kolejnym etapie, lekarz może rozważyć angiografię fluoresceinową i/lub indocyjaninową oka, która najlepiej obrazuje ten zaawansowany etap choroby cukrzycowej oka.

 

Sposoby leczenia

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki bywa długotrwałe. Podstawą w leczeniu jest stabilizacja schorzenia głównego, czyli cukrzycy, a także innych parametrów krwi, jak cholesterol, lipidy, wskaźniki wątrobowe i nerkowe oraz ciśnienia krwi i indeksu BMI. Metody wykorzystywane do leczenia obrzęku plamki dzielą się na iniekcyjne, techniki z wykorzystaniem lasera i metody chirurgiczne.

Proponujemy trzy sposoby leczenia cukrzycowego obrzęku plamki:

  • Iniekcja doszklistkowa – to podanie wewnątrz oka przy znieczuleniu miejscowym zastrzyku, której zadaniem jest powstrzymanie powstawania szkodliwego czynnika VEGF. Na rynku dostępnych jest kilka preparatów – Avastin, Lucentis, Eylea i najnowszy Beovu.
  • Laseroterapia siatkówki – hamuje rozwój choroby i zmniejsza ryzyko utraty wzroku. Polega na skierowaniu wiązki laserowej na zmiany chorobowe, pomijając przy tym centrum widzenia. Laseroterapię można łączyć razem z iniekcją, aby uzyskać lepsze rezultaty. Zabieg jest bezbolesny i całkowicie bezpieczny. Celem laseroterapii jest zmniejszenie metabolizmu siatkówki poprzez wytworzenie blizny. Dzięki temu, przez uszkodzone naczynia dociera więcej krwi do obszarów odpowiedzialnych za najostrzejsze widzenie – plamki. Posiadamy najnowszy laser mikropulsowy MLT, który pozwala poprawić przebieg choroby z minimalnym uszkodzeniem tkanek. Zabiegi laserowe zwykle odbywają się w kilku sesjach w odstępie ok. miesiąca.
  • Witrektomia – leczenie operacyjne usuwające ciało szkliste oraz błony, które fałdują, pociąga i niszczą siatkówkę. Jest to zabieg ostatniej szansy zarezerwowany na najcięższych przypadków.