AMD (Zwyrodnienie Plamki Związane z Wiekiem)


Spis treści


Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – (w języku angielskim Age-related Macular Degeneration) – AMD można określić jako epidemię ślepoty XXI wieku – rocznie na świecie przybywa ok. 500 tys. chorych. Szacuje się, że w Polsce w ciągu roku przybywa ponad 20 tys. nowych przypadków wysiękowego AMD.

Zrozumieć AMD

AMD to  choroba siatkówki oka. Siatkówka to cienka jak papier tkanka wyścielająca tylną część wnętrza oka. Światłoczułe komórki siatkówki odpowiadają za konwersję światła na impulsy elektryczne, które są przesyłane za pośrednictwem nerwu wzrokowego do interpretacji w mózgu. W samym centrum siatkówki znajduje się najważniejszy obszar – plamka żółta, nazywany powszechnie plamką. Plamka zawiera najwyższe stężenia światłoczułych komórek – czopki, które są odpowiedzialne za ostre, szczegółowe, widzenie centralne – czyli wszystko to, co widzimy w centrum naszego pola widzenia, kiedy na przykład rozpoznajemy twarze innych ludzi,  czytamy, prowadzimy samochód itp.
U chorego na  AMD komórki światłoczułe w rejonie plamki zaczynają obumierać, co powoduje powstawanie plam w polu widzenia i zniekształcenia obrazu.

Rodzaje AMD

Istnieją dwa odmienne rodzaje AMD: suche i mokre (wysiękowe).

 • Suche AMD jest bardziej powszechną formą zwyrodnienia plamki żółtej. W jej przebiegu produkty  metabolizmu komórek siatkówki znane pod nazwą druzy gromadzą się poniżej warstwy fotoreceptorów siatkówki, pomiędzy warstwą nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE) i błoną Brucha, która wspiera siatkówkę. Druzy często pojawiają się w oczach starszych ludzi, ale zwiększenie rozmiarów i ilości tych depozytów jest pierwszą oznaką zwyrodnienia plamki żółtej. Z biegiem czasu, druzy powodują uszkodzenie i śmierć fotoreceptorów, prowadząc do zatarcia lub zaburzenia przez jasne plamki widzenia centralnego. Proces ten nie powoduje bólu. We wczesnych stadiach choroby, pacjent może zauważać tylko nieznaczenie niewyraźne widzenie. Jednak, kiedy coraz więcej komórek światłoczułych umiera, centralne widzenie dotkliwie pogarsza się. W bardziej zawansowanych przypadkach suche AMD może także powodować głęboką utratę wzroku, poważnie wpływając na jakość życia.

  AMD jest główną przyczyną utraty wzroku u osób powyżej 60 roku życia.

 • Mokre (wysiękowe) AMD
  Mokre zwyrodnienie plamki żółtej występuje wtedy, gdy pod siatkówką zaczynają rozwijać się nieprawidłowe naczynia krwionośne, prowadząc do uszkodzenia i śmierci fotoreceptorów jak i komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), które odżywiają fotoreceptory. Początkowo pojawiają się przerwania ciągłości błony Brucha, zazwyczaj w pobliżu miejsc nagromadzenia druzów i zaczynają się rozwijać oraz wrastać w  siatkówkę nowe naczynia krwionośne. Proces nosi nazwę neowaskularyzacji. Naczynia te są przyczyną zniekształcenia powierzchni siatkówki.  Są bardzo delikatne, łatwo pękają i mogą być źródłem krwotoków prowadzących do nieodwracalnego uszkodzenia siatkówki w postaci włóknistych blizn.
  Wszystkie te zaburzenia skutkują  upośledzeniem centralnego widzenia, które może być nieostre. Obraz może być zamazany, krzywy, przesłonięty różnej wielkości i różnej jasności plamami.

FAKTY:

AMD suche i wysiękowe może występować jednocześnie i to w jednym oku.
Można też mieć suche AMD w jednym a mokre w drugim oku.
Postęp choroby może odbywać się powoli lub szybko.
Mokre AMD postępuje zawsze dużo szybciej niż suche i w krótkim czasie, nawet w ciągu kilku tygodni może doprowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku!
Suche AMD może doprowadzić do utraty widzenia, nie przechodząc w mokre.
Możliwe i częste jest również przejście postaci suchej  w postać mokrą – już na wczesnym etapie.

FAKTY:

Około 8-10% – a według innych danych 20% chorych na AMD rozwija formę mokrą tej choroby. Jednak aż u 90% chorych na AMD praktyczna ślepota jest wynikiem powstania nieprawidłowych naczyń krwionośnych neowaskularyzacji (CNV) w jego przebiegu. W większości przypadków postęp choroby jest szybki, w ciągu 2 lat dochodzi do praktycznej ślepoty chorego oka.

Pogorszenie i utrata widzenia może nastąpić bardzo szybko, niekiedy w ciągu dni lub tygodni. Mokre AMD stanowi około 10%-20% wszystkich przypadków AMD, ale jest przyczyną aż ok.80-90% przypadków praktycznej ślepoty spowodowanej AMD. Wszystkie przypadki mokrego AMD są uważane za zaawansowane.

Jakie są objawy AMD?

Nie wolno bagatelizować żadnych zaburzeń wzroku lub czekać aż przeminą samoistnie!

We wczesnym stadium zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, a także gdy  choroba rozwija się tylko w jednym oku, chory może nie zauważyć żadnych objawów. Ponadto, żadna forma zwyrodnienia plamki (sucha lub mokra) nie powoduje bólu. Jednak, okulista jest w stanie wykryć wczesne stadia choroby zanim pojawią się objawy.

Dlatego bardzo ważne jest, aby regularnie badać oczy i rozpoznać chorobę najwcześniej jak to możliwe.

src=https://okulista.pl/wp-content/uploads/Unorganized/blur.jpg

Najczęściej zwyrodnienie plamki powoduje najpierw lekko nieostre widzenie centralne, zarówno z bliska jak i z daleka. Centrum widzenia może być zamazane lub zasłonięte, a obszar ten powiększa się wraz z postępem choroby. Strefa „martwego widzenia” rozwija się, pojawiają sie problemy w rozpoznawaniu kolorów i drobnych szczegółów.

Mokre AMD, oprócz wyżej wymienionych objawów, powoduje faliste zniekształcenia obrazu.

src=https://okulista.pl/wp-content/uploads/Unorganized/blur.jpg

Linie proste wydają sie być pofalowane lub załamane a kąty miedzy nimi nieprawidłowe – gdy patrzymy na figury geometryczne lub przedmioty takie jak kratkowana kartka lub rama okienna. 

Badanie Okulistyczne

Jeżeli zauważysz zmiany w centralnym widzeniu, powinienieś poddać się badaniu wzroku i oczu przez lekarza okulistę w specjalistycznym gabinecie.
Okulista wykona serię badań w celu określenia czy masz zwyrodnienie plamki żółtej.
W celu zdiagnozowania AMD konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego badania oczu, a także badań za pomocą specjalistycznej aparatury.
Mogą one obejmować:

 • Badanie ostrości wzroku: Test  ocenia, jak dobrze osoba może widzieć litery, cyfry lub inne znaki w różnych odległościach. Jest bardzo ważny dla rzetelnego monitorowania przebiegu choroby i określenia stopnia uszkodzenia wzroku – ważne także dla celów prawnych lub ubezpieczeniowych.
 • Test Amslera: Pacjent jest proszony o zakrycie jednego oka i patrzenie drugim na siatkę składającą się z czarnych prostych, pionowych i poziomych linii z czarną kropką w środku. Jeśli którakolwiek z linii na siatce ma falisty lub poprzerywany lub inaczej zniekształcony przebieg można podejrzewać  zwyrodnienie plamki. Badanie musi być przeprowadzone w okularach do bliży.

Zbadaj sam swój wzrok!

Można wykonać wersję domową testu Amslera z wykorzystaniem siatki którą znajdą Państwo na tej stronie. Jeśli pacjent ma już rozpoznane AMD powinien wykonywać test Amslera regularnie aby sprawdzać, czy widzenie nie pogarsza się.

Więcej o teście Amslera

 • Autofluorescencja: Nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE) jest to najgłębsza warstwa siatkówki. Komórki RPE są odpowiedzialne za utrzymanie przy życiu fotoreceptorów – komórek światłoczułych. W suchym AMD warstwa RPE rozrzedza się, ostatecznie powodując śmierć komórek światłoczułych i prowadząc do pogorszenia widzenia. W stadium zaawansowanym  obszary zaniku RPE są duże i nazywane zanikiem geograficznym. Zdjęcie autofluorescencji służy do określenia wielkości i szybkości powiększania się obszaru zaniku geograficznego. Pozwala także na ocenę druzów.
 • Badanie dna oczu: Często lekarz przed tym badaniem podaje krople, które poszerzają źrenice oczu. Umożliwia to dokładniejsze obejrzenie wnętrza („dna”) oka. Następnie, za pomocą specjalnego przyrządu, lekarz ogląda „dno” oka i bada siatkówkę, szukając różnych objawów choroby. Lekarz będzie szukał obecności druzów, uszkodzeń siatkówki, nerwu wzrokowego,  naczyniówki, naczyń krwionośnych. Dla dokumentacji oraz w celu lepszej analizy, można wykonać różne zdjęcia dna oka – kolorowe i z zastosowaniem specjalnych filtrów, które ułatwiają dostrzeżenie specyficznych objawów.
 • Angiografia fluoresceinowa: Badanie wykonuje się jeżeli podejrzewana jest postać mokra AMD, aby wykryć między innymi uszkodzenia naczyń krwionośnych na dnie oczu. Specjalny barwnik, wstrzykiwany do żyły ręki pacjenta, przez naczynia krwionośne dociera do siatkówki, ujawniając jej uszkodzenia i ewentualne miejsca uszkodzeń naczyń lub tak zwaną neowaskularyzację (CNV) – nieprawidłowe naczynia, które powstają w przebiegu mokrego AMD.
 • Optyczna Koherentna Tomografia oczu (OCT): OCT jest stosunkowo nową całkowicie nieinwazyjną techniką używaną do badania siatkówki. Dzięki OCT jesteśmy w stanie zobaczyć przekrój siatkówki i jej różne warstwy, które można dokładnie ocenić i np. zmierzyć ich grubość. Można zobaczyć jaki jest stan głębszych warstw siatkówki niejako zaglądając pod jej powierzchnię, do jej wnętrza.  Technika ta jest rutynowo stosowana w kwalifikacji do leczenia i oceny odpowiedzi siatkówki na różne stosowane zabiegi lecznicze, a także do dokładnego monitorowania postępu choroby, co umożliwia podjęcie decyzji o zastosowaniu leczenia w optymalnym momencie.
 • Tonometria: Badanie ma na celu zmierzenie ciśnienia panującego wewnątrz oka, oraz wykluczenie innych niż AMD chorób, a także sprawdzenie czy stosowane krople lub zabiegi nie podwyższają ciśnienia, co mogłoby być szkodliwe dla oka.

Leczenie AMD

Większość metod leczenia opisanych tutaj dotyczy mokrego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Należy podkreślić, że nie ma obecnie specyficznego leczenia suchej postaci zwyrodnienia plamki.Jednak stosując odpowiednie preparaty witamin i mikroelementów („AREDS”), można znacznie zmniejszyć ryzyko progresji początkowego suchego AMD do jego fazy zaawansowanej lub do postaci mokrej.

Leki anty-VEGF

Aktualnie jedynym zarejestrowanym w Polsce i Unii Europejskiej lekiem w leczeniu wysiękowej postaci AMD jest Lucentis.

Lucentis (nazwa międzynarodowa: ranibizumab)   
Ponieważ utrata wzroku w mokrej postaci AMD jest spowodowana głównie przez wzrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które ostatecznie uszkadzają siatkówkę, opracowano lek, mający na celu zahamowanie ich rozwoju.  Lucentis jest to fragment przeciwciała, które wiąże się z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) i hamuje jego aktywność. Uważa się, że VEGF odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych. Lucentis jest wstrzykiwany do ciała szklistego oka (ciało szkliste to przejrzysta galaretowata substancja wypełniającą oko). VEGF jest ciągle wytwarzane, dlatego podawanie Lucentisu trzeba powtarzać.
Decyzje o podawaniu Lucentis podejmuje lekarz okulista retinolog na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych, określa on także częstość i harmonogram powtarzania iniekcji. Najczęściej wymagane jest zastosowanie 3 zastrzyków jako początek terapii, w odstępach co 1 miesiąc a następnie, decyzja o kolejnym zastrzyku podejmowana jest na podstawie badania oka i obserwacji działania leku oraz postępu choroby. Zabieg jest mało inwazyjny, wymaga jednak specjalnego przygotowania przed i monitorowania po nim.Zabieg iniekcji do ciała szklistego oka powinien być wykonywany w warunkach sali operacyjnej, pełnej jałowości i sterylności, by zminimalizować ryzyko powikłań infekcyjnych.

FAKTY:

Lucentis zatrzymuje lub spowalnia postęp AMD, które może doprowadzić do ślepoty.
W celu uzyskania możliwie maksymalnie pozytywnego efektu leczenia należy rozpocząć go odpowiednio wcześnie i powtarzać odpowiednio często.


AMD (Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem)
Iniekcja doszklisktowa LUCENTIS
2100,00 zł

Iniekcja doszklisktowa preparatu LUCENTIS celem leczenia m. in. AMD i retinopatii cukrzycowej.

Iniekcja doszklistkowa EYLEA
2000,00 zł

Iniekcja doszklisktowa preparatu EYLEA celem leczenia m. in. AMD i retinopatii cukrzycowej.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.