Artykuły

Zmień układ

Astygmatyzm – przyczyny


Spośród występujących wad wzroku, astygmatyzm jest jedną z najpowszechniejszych. Niewielki astygmatyzm, nie wymagający korekcji, to jest od 0,25 dioptrii, może mieć nawet dwie trzecie dorosłych osób. Astygmatyzm powyżej 0,50 dioptrii, czyli taki, który wpływa na komfort widzenia, ma około połowa dorosłych pacjentów, zaś powyżej 1,00 dioptrii, znacząco wpływający negatywnie na komfort widzenia, ma około jedna piąta pacjentów. Wada ta może towarzyszyć krótkowzroczności, nadwzroczności, może się też zmieniać wraz z wiekiem i stanem zdrowia pacjenta, jak również po urazach i w wyniku chorób.

Astygmatyzm – co to jest?


Astygmatyzm jest wadą wzroku występującą z mniejszym lub większym nasileniem u większości ludzi. Wada pomiędzy 0,25 a 0,50 dioptrii uznawana jest za wadę fizjologiczną i nie wymaga korekcji. Chociaż u niektórych osób nie wykorygowanie go może powodować bóle głowy i oczu (astenopię). Wada powyżej 0,50 dioptrii może wpływać na komfort widzenia, gdyż powoduje rozmazanie obrazu widzianego zarówno z bliska, jak i z daleka. Wada powyżej 1,00 dioptrii uznawana jest za istotną i wymaga dobrania odpowiedniej metody korekcji lub leczenia. Astygmatyzm, określany inaczej jako niezborność, może występować jako jedyna wada wzroku, bądź towarzyszyć krótkowzroczności lub nadwzroczności.

Jaskra – OCT z funkcją GDx,HRT i analizy komórek zwojowych


Diagnostyka jaskry na ogromne znaczenie dla właściwego wyboru metod leczenia. Wczesne wykrycie zmian w strukturach siatkówki i nerwu wzrokowego, nawet zanim pojawią się zaburzenia widzenia, może w wielu przypadkach uratować wzrok pacjenta. Z tego powodu także w trakcie badań okresowych, które każdy powinien wykonywać co najmniej raz na dwa lata, bada się ciśnienie śródgałkowe oraz dno oka. Jeśli okulista podejrzewa jakieś nieprawidłowości, powinien skierować pacjenta na bardziej szczegółowe badania.

Refundacja soczewek kontaktowych przez NFZ


Soczewki kontaktowe, podobnie jak inne pomoce medyczne, podlegają refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie oznacza to jednak, że każdy kto nosi soczewki kontaktowe może o taki zwrot wystąpić ani, że każdy rodzaj soczewek podlega refundacji. Pacjent musi spełnić szereg zasad i warunków, aby otrzymać przynajmniej część zwrotu środków finansowych, które poniósł na te akurat pomoce medyczne.

Rozwój widzenia dziecka od narodzin do 3 roku życia


Narząd wzroku jest tym, który kształtuje się i rozwija w łonie matki, jednak wiele procesów zachodzi już po narodzinach. Pierwsze reakcje źrenic na światło oraz dobrowolne ruchy gałek ocznych można zaobserwować już w 30 tygodniu ciąży. Jeśli wykształcony układ wzrokowy (gałka oczna, nerw wzrokowy, droga wzrokowa, ale też odpowiadające za widzenie części kory mózgowej) jest sprawny, po przyjściu dziecka na świat progresja jest kontynuowana. Pierwsze dwa lata życia to okres, kiedy narząd wzroku wciąż się rozwija, jednak większość dzieci po ukończeniu 1 roku życia widzi tak samo jak zdrowe osoby dorosłe.

Cukrzycowy obrzęk plamki – leczenie iniekcjami antyVEGF


Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Dotyka ponad 5% populacji. Występująca w cukrzycy hiperglikemia, czyli podwyższony poziom cukru we krwi powoduje uszkodzenia wielu układów w organizmie chorego, a między innymi uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych w siatkówce oka, co prowadzi do retinopatii cukrzycowej. Innym powikłaniem cukrzycy jest cukrzycowy obrzęk plamki.