Na czym polega odwarstwienie siatkówki oka?

Na czym polega odwarstwienie siatkówki oka?


Oko to precyzyjnie zbudowany narząd, na którego prawidłowe działanie składa się wiele elementów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje siatkówka, ponieważ to właśnie ona pozwala na odbieranie bodźców wzrokowych. Wszelkie uszkodzenia tej struktury są zatem niezwykle groźne i wymagają jak najszybszego leczenia. Wśród nich za najgroźniejsze należy uznać odwarstwienie siatkówki.

Siatkówka znajduje się w tylnej części gałki ocznej i ma postać cienkiej błony, a dochodzący do niej nerw wzrokowy łączy się z mózgiem. Jej najważniejszymi elementami są światłoczułe receptory – czopki i pręciki, odpowiadające za zdolność widzenia. Ze względu na położenie wydawać by się mogło, że jest ona chroniona przed uszkodzeniami. Mimo to czasem zdarza się, że dotyka ją wspomniane wcześniej schorzenie, jakim jest odwarstwienie siatkówki. W jaki sposób powstaje?

Rodzaje odwarstwienia siatkówki

Ciało szkliste, które szczelnie wypełnia gałkę oczną i ściśle przylega do siatkówki, pod wpływem wieku lub też działania chorób czy też wystąpienia urazów może stracić część swojej objętości. W związku z tym oddziela się od siatkówki. W wyniku tego procesu może dojść do powstania w niej otworów, które znacznie osłabiają jej strukturę i powodują przedostawanie się cieczy podsiatkówkowej. To z kolei sprawia, że siatkówka odrywa się od znajdującej się za nią błony naczyniowej. W takiej sytuacji mówimy o przedarciowym odwarstwieniu siatkówki. Objawia się ono najczęściej nagłym pogorszeniem widzenia, błyskami i metami w oku, a także problemami z polem widzenia.

Drugi rodzaj schorzenia nosi nazwę nieprzedarciowego odwarstwienia siatkówki i następuje wtedy, gdy fragment siatkówki oddziela się od nabłonka barwnikowego w wyniku kurczenia się błony szklistkowo-siatkówkowej. Jest to trudniejsze do dostrzeżenia przez pacjenta, ponieważ nie wiąże się z występowaniem błysków i mętów, a ubytki w polu widzenia pojawiają się znacznie wolniej.

Leczenie odwarstwienia siatkówki

Odwarstwienie siatkówki jest bardzo niebezpiecznym schorzeniem, a nieleczone może doprowadzić nawet do utraty wzroku. Z tego powodu nie należy bagatelizować objawów, jakimi najczęściej są męty i błyski w oku, a także ubytki w polu widzenia. Tego typu problemy powinny być sygnałem, aby jak najszybciej zgłosić się do poradni okulistycznej. Najczęściej trzeba się liczyć z koniecznością leczenia operacyjnego i wykonaniem tzw. witrektomii. Jest to rodzaj mikrochirurgicznego zabiegu, który leczy schorzenia siatkówki i ciała szklistego. 

Odpowiednio szybka reakcja daje duże szanse na uniknięcie poważnych problemów ze wzrokiem.