Jak zahamować krótkowzroczność?

Jak zahamować krótkowzroczność?


Krótkowzroczność, inaczej zwana miopią, to coraz powszechniejsza przypadłość dotykająca miliony ludzi na całym świecie. Wg WHO 70% dzieci będzie krótkowzroczne. Jak zatem zahamować rozwój krótkowzroczności i zadbać o zdrowie naszych oczu? W niniejszym artykule przedstawimy kilka sposobów, które pomogą utrzymać ostre widzenie na dłużej.

Kontrola wzroku u specjalisty

Regularne badania wzroku u okulisty są niezbędnym elementem dbania o zdrowie naszych oczu. Dzięki kontroli wzroku specjalista jest w stanie wykryć ewentualne problemy i wdrożyć odpowiednie postępowanie, które pomoże zatrzymać rozwój krótkowzroczności. Należy pamiętać, że lekarz może również przepisać odpowiednie okulary czy soczewki kontaktowe, które pomogą utrzymać ostrość widzenia na dłużej. Dzieci nie wiedzą jak powinny widzieć, dlatego tak istotne są regularne kontrole, nawet jeśli dziecko nie zgłasza problemów z widzeniem. Dzięki odpowiedniej profilaktyce można w porę wdrożyć metody hamowania postępu krótkowzroczności.

Krople z atropiną

Krople z atropiną to jedna z metod farmakologicznego hamowania postępu krótkowzroczności. Atropina jest antagonistą receptora muskarynowego, który wpływa na akomodację oka. Badania wykazały, że stosowanie kropli z atropiną może skutecznie spowalniać rozwój krótkowzroczności. W szczególności, badanie przeprowadzone w 2016 roku wykazało, że atropina w stężeniu 0,01% była efektywna; spowalniała postęp krótkowzroczności przy jednoczesnym zachowaniu mniejszych skutków ubocznych dla wzroku. Należy pamiętać, że lek należy stosować regularnie, co noc. Nieregularne stosowanie lub nagłe odstawienie może przyspieszyć rozwój wady. Z czasem, w trakcie leczenie, efektywność leku stopniowo spada.

Soczewki kontaktowe dzienne

Soczewki kontaktowe to kolejne narzędzie wykorzystywane w walce z krótkowzrocznością. W badaniach naukowych analizuje się wpływ soczewek jednoogniskowych, dwuogniskowych i wieloogniskowych na akomodację oka. W 2003 roku przeprowadzono badanie, które wykazało, że  soczewki z obwodowym rozogniskowaniem spowalniają progresję krótkowzroczności w niewielkim stopniu w ciągu pierwszego roku stosowania. Warto również wspomnieć, że w 2019 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszą miękką soczewkę kontaktową, która ma za zadanie spowalniać postęp krótkowzroczności. Niestety aktualnie ma ograniczony zakres korekcji wady wzroku.

Ortokorekcja – soczewki kontaktowe nocne

Ortokorekcja to kolejna metoda leczenia krótkowzroczności polegająca na noszeniu sztywnych soczewek kontaktowych na noc. Soczewki te mają na celu tymczasowe zmienienie stanu refrakcji oka poprzez wywieranie nacisku na rogówkę. W 2019 roku Amerykańska Akademia Okulistyki opublikowała raport, w którym stwierdzono, że ortokorekcja jest skuteczną w spowalnianiu postępu krótkowzroczności, jednak bezpieczeństwo tej metody pozostaje problematyczne, a po odstawieniu soczewek może wystąpić efekt odbicia.

W walce z krótkowzrocznością naukowcy poszukują skutecznych i bezpiecznych metod leczenia. Na chwilę obecną krople z atropiną oraz soczewki kontaktowe wydają się być najbardziej obiecującymi rozwiązaniami. Ortokorekcja, mimo swojej kontrowersyjności, może również przynieść korzyści dla niektórych pacjentów, jednak konieczne są dalsze badania naukowe w celu potwierdzenia jej skuteczności i bezpieczeństwa. W każdym przypadku decyzję o wyborze metody leczenia krótkowzroczności powinien podejmować lekarz okulista po indywidualnej ocenie stanu zdrowia pacjenta.

Szkła okularowe z obwodowym rozgniskowaniem

Szkła okularowe z obwodowym rozgniskowaniem są kolejną metodą wykorzystywaną w kontroli postępu krótkowzroczności. Nie można ich stosować w przypadku zaburzeń widzenia obuczonego, np. zezie lub dużej różnicy wady wzroku między oczami. Należy również pamiętać, że aby uzyskać pożądany efekt oprawki okularowe muszą stabilnie spoczywać na nosie dziecka przez cały okres ich używania.