Przyszłość diagnostyki stożka rogówki

Przyszłość diagnostyki stożka rogówki


Na kilku frontach poczyniono postępy, aby lepiej zrozumieć złożoną patogenezę stożka rogówki. W tym zidentyfikowano potencjalnie nowy biomarker, który może okazać się przydatny jako dodatkowy test diagnostyczny choroby, według prof. Jespera Hjortdala.

„Stożek rogówki pozostaje nie do końca poznaną chorobą, w której rozróżnienie między związkiem, przyczyną i skutkiem jest trudne i różni się między poszczególnymi osobami. Nasze badania zidentyfikowały potencjalny biomarker zwany białkiem indukowanym przez prolaktynę (PIP), który wydaje się wpływać na enzymy wpływające na strukturę rogówki i jej homeostazę ”- powiedział w prezentacji podczas Światowego Kongresu Okulistyki 2020.

Badania wykazały, że próbki śliny, łez i surowicy ujawniają nierównowagę hormonalną u pacjentów z stożkiem rogówki, wyjaśnił prof. Hjortdal.

„Intryguje nas wszechstronna funkcja PIP i fakt, że jest on silnie regulowany u pacjentów ze stożkiem rogówki. Znaczenie kliniczne tych obserwacji jest ważne, a bezpośrednie lub pośrednie ukierunkowanie na PIP może okazać się skuteczne nie tylko we wczesnych stadiach choroby, ale także w zaawansowanych stadiach stożka rogówki ”- powiedział.

Wykorzystanie PIP jako biomarkera dla stożka rogówki i / lub celu terapeutycznego stanowiłoby znaczącą zmianę paradygmatu w badaniach stożka rogówki, dodał prof. Hjortdal.

Dodał, że poczyniono również znaczne postępy w badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w Danii w ostatnich latach.

„Przykładowo wiemy, że nie-Europejczycy mają ponad trzykrotnie wyższe szanse na stożek rogówki w porównaniu z Europejczykami oraz że atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa i astma są częste u pacjentów z stożkiem rogówki. Dobra wiadomość jest jednak taka, że ​​stożek rogówki nie jest związany z wyższą śmiertelnością w Danii ”- powiedział.

 

Za Eurotimes