Prof. Stanisława Gierek-Ciaciura konsultuje w Chorzowie

Prof. Stanisława Gierek-Ciaciura konsultuje w Chorzowie


Prof. zw. dr hab. med. Stanisława Gierek-Ciaciura wybitny specjalista chorób przedniego odcinka oka, a w szczególności chorób rogówki rozpoczęła konsultacje w Optomed w Chorzowie.

Pani Profesor jest absolwentką studiów medycznych na wydziale lekarskim Ärnst – Moritz – Arnt – Universität Greifswald (Niemcy). Stopień doktorski uzyskała w 1996 roku na podstawie rozprawy „Zastosowanie lasera excimerowego w chirurgii refrakcyjnej rogówki”. Uzyskała habitację w 2002 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pod tytułem „Laser in situ keratomileusis – LASIK – technika operacyjna, efektywność i bezpieczeństwo metody oraz ocena stanu klinicznego i anatomicznego narządu wzroku w przebiegu procesu pooperacyjnego”. W 2009 roku został jej nadany tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Od 1989 do 2010 roku związana z Katedrą i Kliniką Okulistyki w Katowicach przy ul. Ceglanej.

Zainteresowania kliniczne i badawcze prof. S. Gierek-Ciaciury dotyczą chirurgii zaćmy oraz chirurgii refrakcyjne. Jest autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology”, „Klinice Ocznej” oraz „Okulistyce”. Jest członkiem rady naukowej „Magazynu Lekarza Okulisty”.

Na dorobek naukowy prof. S. Gierek-Ciaciury składa się m.in.:

 • 2 monografii i 4 rozdziałów w podręcznikach okulistyki,
 • 143 publikacji,
 • 362 prac wygłoszonych na kongresach międzynarodowych,
 • 240 prac wygłoszonych na kongresach krajowych.

Jest aktywnym członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw okulistycznych:

 • od 1989 – Polskie Towarzystwo Okulistyczne,
 • od 1993 – Sekcja Chirurgii Refrakcyjnej i Chirurgii Zaćmy PTO,
 • od 1990 – Excimer Laser Surgery European Society,
 • od 1993 – European Society of Cataract and Refractive Surgeon,
 • od 1993 – International Society of Refractive Surgery,
 • od 1997 – American Academy of Ophthalmology,
 • od 2001 – International Ocular Surface Society,
 • od 2001 – Deutsche Ophthalmologische Geselschaft.

Na konsultację profesorską składa się badanie tomografii plamki oraz nerwu wzrokowego i badania urządzaniem Pentacam. Aktualny koszt konsultacji znajduje się w zakładce wizyty lekarskie w cenniku.

Najbliższe wolne terminy konsultacji to 17.02 i 16.03.2020 od 9:00 do 13:00.