Polityka Cookies

 1. Podczas korzystania ze strony strony Okulista.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze strony Okulista.pl.  W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Okulista.pl, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 3. Użytkownicy strony Okulista.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.
 4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze strony Okulista.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika na stronie Okulista.pl.
 5. Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
  • uwierzytelnienia użytkownika,
  • przyspieszenia obsługi użytkownika przez system strony Okulista.pl,
  • zabezpieczenia strony internetowej przed atakami szkodliwego oprogramowania,
  • ułatwienia wypełniania formularzy na stronie Okulista.pll.
 6. System strony Okulista.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane na stronie. Strona internetowa nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.
 7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.