Placówki medyczne Optomed działają normalnie

Placówki medyczne Optomed działają normalnie


  • Pragniemy poinformować, że placówki medyczne Optomed funkcjonują normalnie.
  • Wizyty odbywają się zgodnie z harmonogramem.

  • W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecamy pacjentom z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka) przełożyć wizytę o 2 tygodnie. Chyba, że stan oczu wymaga wcześniej konsultacji lekarskiej. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne poinformowanie o takiej sytuacji.
  • W razie możliwości prosimy zgłaszać się do placówki bez osób towarzyszących lub pozostanie osób towarzyszących poza terenem placówki, np. w samochodzie na parkingu.
  • Każdy wchodzący do placówek będzie miał wykonywany pomiar temperatury ciała.
  • Przypominany o higienie osobistej i myciu rąk.
  • W razie wątpliwości skontaktuj się z rejestracją +48 32 241 00 00. W sytuacjach wątpliwych rejestracja przełączy do aktualnie przyjmującego lekarza.